Showing all 9 results

Sve izražene cene su veleprodajne i na njih se zaračunava stopa poreza od 20 %.
Na osnovu poručene količine odobrava se rabat,koji je procentualno srazmeran poručenoj robi.


Sinter čaure

Čaura PSk 1291

60 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 217

120 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 265

70 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 265/A

70 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 266

120 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 266/A

120 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 292

60 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 294

150 дин.

Sinter čaure

Čaura PSK 295

150 дин.