Član 1

Ovim pravilnikom Trgovac uređuje način, uslove i postupak rešavanja prigovora (reklamacije) potrošača zbog nedostataka na kupljenom proizvodu putem sajta www.metalpromg.rs i ovlašćenja, obaveze i odgovornosti Trgovca u pogledu ostvarivanja prava potrošača na prigovor.

Član 2

Kupac, u smislu ovog pravilnika, jeste svaki građanin koji u putem interneta na sajtu www.metalpromg.rs kupuje proizvode za lične potrebe ili potrebe drugih.

Član 3

Kupac ima pravo prigovora na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali, u roku od 7 dana od dana kupovine. Istekom roka iz stava 1. ovog člana kupac gubi pravo na podnošenje prigovora.

Član 4

Zahtev za reklamaciju može se poslati mejlom na office@metalpromg.rs. Prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju kupac je dužan: – u zahtevu za reklamaciju da navede razloge reklamacije i željeni način rešavanje iste.

Član 5

Kupac nema pravo na prigovor ako je: – propustio rok za podnošenje prigovora utvrđen u članu 3. ovog pravilnika; – nedostatak na kupljenom proizvodu nastao njegovom krivicom.

Član 6

Osnovanost zahteva za reklamaciju utvrđuje ovlašćeni radnik, i obaveštava Kupca u roku od 5 dana od dana prijema iste.

Član 7

U slučaju osnovanosti prigovora i njegovog prihvatanja od strane Trgovca, Kupac ima pravo po sopstvenom izboru na: – zamenu kupljenog proizvoda sa nedostatkom za nov ispravan proizvod; -vraćanje iznosa cene za kupljeni proizvod.

Član 8

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Obrazac za reklamaciju možete preuzeti ovde.