Showing all 12 results

Sve izražene cene su veleprodajne i na njih se zaračunava stopa poreza od 20 %.
Na osnovu poručene količine odobrava se rabat,koji je procentualno srazmeran poručenoj robi.


Menjačka kutija

Lanac 90 čl. PSK 261

920 дин.
2,300 дин.

Menjačka kutija

Lančanik-sklop PSK 163

2,875 дин.

Menjačka kutija

Menjač KPT

17,825 дин.

Menjačka kutija

Nosač menjača

4,600 дин.
920 дин.

Menjačka kutija

Opruga menjača PSK 282

115 дин.

Menjačka kutija

Pločica (četvrtka)

460 дин.

Menjačka kutija

Pločica lanč.sa osovinom

173 дин.

Menjačka kutija

Poklopac menjača

1,380 дин.

Menjačka kutija

Rolna zatezača N.T

288 дин.
805 дин.